Hledáme pracovníky - Obrázok Hledáme pracovníky - Obrázok

Job, ktorý nás spojuje.

Dielo, ktoré nás spojuje.

…alebo „Job, ktorý nás spojuje“.

Anglické slovo Job nemá len význam slovenského slova práca. Používa sa tiež vo význame nášho slova úkol a prenesene tiež ako povinnosť, zadanie či zodpovednosť alebo zákazka. A pokiaľ vezmeme v do úvahy našu legislatívu, taktiež ako slovo dielo. …napríklad Zmluva o dielo.

Slovíčko bees znamená včely. Tie sú zase pre nás synonymom usilovnosti a dokonalej organizácie. Spojením oboch spomínaných slov deklarujeme všetko to, o čo usilujeme a z čoho ťažia naši spokojní zákazníci.

Na druhú stranu, pre naše osvedčených a výkonných pracovníkov znamená Jobbees tradičné istoty a dobré zamestnanie u spoľahlivého partnera. Preto s nami pracujú po celý rok alebo sa k nám väčšina z nich pravidelne vracia. Sme pre nich oporou a oni zase pre nás.

A nie len vďaka tomu sa o Jobbees môžete spoľahlivo oprieť aj vy.

Hodnoty, ktoré nás spájajú.