Za posledních 200 let se náš svět hodně posunul

…I tak se ale náš svět stále posouvá od sklizně ke sklizni.

Velmi rychle jsme pochopili, že pokud se na nás má zákazník spolehnout na 100%, musíme být připraveni na mnohem víc než 100%. Sklizeň totiž na nikoho nepočká!

Krátký příběh „Jak to začalo“

V roce 2016 koupila a převzala skupina PersON Group koncept jednoho malého sdružení. Toto malé uskupení několika lidí sice zajišťovalo zemědělské kampaně už více než čtvrt století, ale jeho členové to dělali jako své hobby, vedle svého hlavního zaměstnání. Tito lidé pracovali jako experti v jiných oborech a nikdy ani nepřemýšleli, že by tento jejich koncept mohl mít úspěch na celém trhu. Začali už v době jejich studentských let a jejich podnikání byla spíše srdeční záležitost. Postupem času jen nechtěli být lhostejní k prohlubujícím se problémům na trhu práce, se kterými se musely potýkat i jejich oblíbené zemědělské podniky, kam v mládí jezdili trhat meruňky, zavádět chmel nebo pracovat do vinohradů. Zajímavostí je, že v té době uvedené sdružení zaměstnávalo výhradně slovenské pracovníky, zatímco všechny své zakázky měli v České republice. Česko je už totiž více než 30 let v zemědělství plně závislé na pracovnících ze zahraničí.

Lídr na trhu zemědělských sezónních kampaní
v České republice

Tento koncept nás ihned zaujal a byli jsme z něho nadšeni. Tento model jsme dále zprofesionalizovali a inovovali. Během prvních 6 let jsme celkový objem zakázek zvýšili více než 20tinásobně a stali se lídrem na trhu v České republice. Úspěch nás utvrdil v tom, že zemědělské podniky chtějí a potřebují transparentní model, který je postaven na legálním zaměstnávání, praktikuje moderní nástroje řízení a myslí na dlouhodobé (nikoli krátkodobé) zájmy svých zákazníků i svých pracovníků.

Neměli jsme to ale vůbec lehké. Vlastně ihned na počátku jsme zažili v roce 2017 rekordní neúrodu jablek. Už v roce 2018 jsme ale realizovali pilotní projekt „Rollnik“. Ani covidové roky ani válka na Ukrajině nám nic neulehčili, ale spokojenost našich zákazníků nám pomáhala dodávat energii a rozšiřovat naše služby.

Kde nás najdete

SVĚTOVÁ NOVINKA

Budoucnost v zemědělství?

Jako první a zatím jediní na světě jsme vytvořili nový typ stabilního zaměstnání, které jsme nazvali „Rollnik“. Prostě, to co dříve fungovalo jen jako krátkodobé sezónní brigády jsme dokázali spojit v jedno klasické zaměstnání. Donedávna bylo nemyslitelné, že by se sezónní práce pro někoho staly perspektivním a stabilním zaměstnáním. Tímto konceptem ale nijak nezatěžujeme naše zákazníky, takže sezónní práce jsou pro vás nadále sezónní:-).

Spojení a rebranding značek
Jobbees a Best Harvest

V roce 2023 bylo oficiálně dovršeno spojení značek Jobbees
a Best Harvest. Námluvy obou firem začaly už v prvních covidových měsících, kdy jsme díky vzájemné spolupráci pomohli zachránit řadu chmelařských a vinařských podniků. V současné době dochází k rebrandingu obou značek.

Značka Jobbees se bude nadále zaměřovat na zajišťování (zejména zprostředkování) pracovníků na zemědělské kampaně, zatímco Best Harvest se specializuje na zajišťování některých specifických agro služeb, které smluvně provádí jako dílo (a to se všemi standardními i nestandardními zárukami).

Jako příklad jmenujme zimní řezy ve vinohradech, řezy v sadech, příprava chmelnic nebo zavádění chmele
či jiné specializované činnosti, které lze smluvně podchytit
co do kvantity, kvality, termínů a jasně definované ceny.

Skupina PersON Group

Společnosti Jobbees a Best Harvest patří do tzv. Agro divize, která je součástí větší skupiny PersON Group. V transponované podobě působí PersON Group na trhu práce od roku 1990.

Přejít nahoru