Best Harvest
specialista na zemědělské práce!

I sezónní práce lze zajišťovat profesionálně!

V zemědělství pracujeme po celý rok, takže naše sezóna nikdy nekončí.

Postupem let jsme vyvinuli vlastní specializované Agro služby, které zajišťujeme jako dílo. Jedná se zejména o zodpovědnější nebo kvalifikovanější služby v sadech, ve vinohradech a na chmelnicích, které je lepší svěřit šikovnějším a osvědčeným pracovníkům.

Díky naší specializaci máme vyšší kvalitu práce i vyšší produktivitu.

a díky tomu můžeme nabízet lepší ceny našim zákazníkům a paradoxně i vyšší výdělky našim pracovníkům.

Specialista se zárukami jako nikdo jiný!

I sezónní práce lze inovovat!

Vytváříme nové typy služeb a jsme inovátorem
i v dalších ohledech.
Jako specialisté máme vyšší produktivitu práce,
díky čemuž získají zákazníci lukrativnější ceny. Nejčastěji implementujeme vlastní výkonové normy,
ale vše se v první řadě odvíjí od dohody
s naším zákazníkem
.

Získáte i další vzácné výhody v podobě kvality,
pružnosti
a také ve smluvních zárukách,
které vám dnes možná nikdo jiný nenabídne.

Zimní řezy v sadech a vinohradech

Zima je také sezóna!

U zimních řezů nikdo nechce šetřit na kvalitě, ale můžete ušetřit na nákladech!

Naši manažeři mají zemědělské vzdělání, proto se kvalitou služby dokáží nekompromisně přizpůsobit vašim představám a nárokům na kvalitu. Na řezy používáme vlastní techniku anebo si ji pronajímáme od některých zákazníků dlouhodobě.

Vinohrad umí vracet naši péči
Zelené práce, ze kterých budete nadšení. Kvalitou i cenou

Staráme se o větší vinařské podniky, ale oceňují nás i střední a menší vinaři.

Náš „Program pro střední a menší vinaře“ se stal novým fenoménem. Díky němu dokážeme zajistit kvalitní práce ve vinohradu i těm zákazníkům, kteří v posledních letech neměli štěstí na zkušenější a dobře zapracované pracovníky. Tyto práce dokážeme většinou zvládnout rychleji, třeba i ve větším počtu pracovníků, ale především ve vysoké kvalitě za nižší náklady.

Nejlepší sklizeň?

…prostě Best Harvest!

Aby se zúročilo celoroční snažení každého pěstitele, musí se perfektně zvládnout i kampaňové práce. S tím je spojená velká zodpovědnost. Kampaň musí bezvadně klapnout po všech stránkách. Nestačí, aby přijeli nějací lidé. Musí se jednat o dobré pracovníky>, které je zapotřebí dobře zorganizovat. Best Harvest odpovídá za výsledek a kvalitu díla, a poskytne vám i záruky jako nikdo jiný.

Jarní práce na chmelnicích

Počítá se jen 100%!

Jarní práce na chmelnicích jsou jednou z vůbec nejnáročnějších zemědělských kampaní v celém roce. Všechny fáze je nutné provést kvalitně a v daných termínech. Zde není žádný volný prostor. Na žádnou jinou kampaň nemáme připravené takové rezervy, abychom měli jistotu, že všechno klapne na 100%.

Se společností Best Harvest zažijete klidnou a bezproblémovou kampaň.

Best Harvest je expert na jarní práce na chmelnicích a dokáže je zajistit v nejvyšší kvalitě za lukrativní ceny. Na tyto naše služby zajišťujeme jasné smluvní záruky jak na požadovaný objem prací (v hektarech, v počtech drátků a počtu zavedených rostlin), tak na požadované termíny i v požadované kvalitě!

Best Harvest...
prostě nejlepší sklizeň!

Některé další Agro kampaně umíme profesionálně zajistit formou outsourcingu

Postupem let se naše specializace proměnila i v další specializované služby. Aby ke změně povahy takové služby došlo, musíme mít nejprve velkou důvěru našich zákazníků. Náš zákazník si musí být jistý tím, že jsme maximálně zodpovědný a kvalifikovaný partner. Proto k takové spolupráci dochází většinou až po několika letech tradiční spolupráce. Pak ale tyto služby stojí opravdu za to!
Přejít nahoru